Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)

Informace z radnice

Město Staré Město připravuje v letech 2020-2021 výstavbu kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě. V současné době je zpracována studie, která byla projednána a schválena v radě města.
Cílem studie bylo navrhnout umístění nové plochy pro kluziště v areálu Širůch ve Starém Městě. Vzhledem k provozu areálu Širůch lze celou akci rozdělit do dvou etap. »

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu, které ve spolupráci se společností Grant Thornton Advisory realizuje průzkum o internetu v domácnostech, si dovolujeme obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku.
Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+) a nastavení dotačních možností pro rozšíření internetu v domácnostech. Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace.
Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy.
Průzkum analyzujeme skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.

Děkujeme.

Vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, poslední výzvy „kotlíkových dotací“, si opakovaně dovoluji se na Vás obrátit s informací o tomto Programu.
Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 80% kotlů na tuhá paliva v domácnostech nevyhovuje dnešním požadavkům na produkované emise. Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci reaguje legislativními opatřeními – zákazem provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022, ale nabízí i pomocnou ruku, a to formou „kotlíkových dotací“ vyhlašovaných kraji, které jsou určeny na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. »

ROZBOR VODY Z DOMOVNÍ STUDNY
CENA PLATNÁ V UVEDENÉM OBDOBÍ: 800 KČ vč. DPH
(BĚŽNÁ CENA: 949,- KČ vč. DPH)
Rozsah rozboru: koliformní bakterie, Escherichia coli, dusičnany,
suma Ca+Mg (tzv. tvrdost), amonné ionty, železo
Akce platí od 17.6. – 21.6.2019
Výdej vzorkovnic i příjem vzorků probíhá v sídle společnosti
denně od 6:30-14:30 hod.
Další informace:
e-mail: svkuh@svkuh.cz
telefon: 572 530 276, 724 325 664
www.svkuh.cz
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Dne 31. 5. 2019 byla spuštěna služba UtilityReport pro území Zlínského kraje. Tato služba umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná. Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz. Informační letáky jsou občanům k dispozici na stavebních úřadech.

Meteorologická situace: Před zvlněnou studenou frontou k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu. Teplota ve středu v dolním Polabí, v Poohří a na Plzeňsku vystoupí na 30 až 33 °C. Ve čtvrtek během dne bude zvlněná studená fronta postupovat přes naše území zvolna k severovýchodu. Na frontě se vytvoří přeháňky a místy bouřky, i silné, doprovázené zejména přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, ojediněle kroupami. Večer budou bouřky místy přecházet do deště.

Silné bouřky: Nízký st. nebezpečí 6.6. 18:00 – 7.6. 04:00
Popis: Ve čtvrtek večer se při postupu zvlněné studené fronty k severovýchodu místy vyskytnou silné bouřky, doprovázené zejména přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, ojediněle i kroupami.
Doporučení: Přívalový déšť s možností zatopení níže položených míst, sklepů apod. Nárazy větru způsobující lámání větví stromů, možné škody na majetku a elektrickém vedení. Nebezpečné podmínky pro chodce a pro řízení motorových vozidel. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu padajícími a poletujícími předměty a zásahu bleskem. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů zobrazených na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého telefonu, tabletu, apod.
Územní platnost: Zlínský kraj

Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 80% kotlů na tuhá paliva v domácnostech nevyhovuje dnešním požadavkům na produkované emise. Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci reaguje legislativními opatřeními – zákazem provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022, ale nabízí i pomocnou ruku, a to formou „kotlíkových dotací“ vyhlašovaným kraji, které jsou určeny na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.
Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod. Pro občany je to poslední příležitost vyměnit stávající neekologický zdroj vytápění s využitím „kotlíkové dotace“!
Informační leták (pdf)

Společnost e.on oznamuje, že ve dnech 01.04.2019 – 11.04.2019 bude provádět odečty elektroměrů všech dodavatelů elektrické energie v těchto ulicích:
Amálie Škráškové, Nová čtvrť, Bratří Mrštíků, Obilní čtvrť, Brněnská, Pod Cukrovarem, Erbenova, Sadová, Finská čtvrť, Sées, Janáčkova, Seifertova, Karolíny Světlé, Severní, Klicperova, Škroupova, Komenského, Sochorcova, Kopánky, Spojovací, Kosmova, Svatopluka Čecha, Kostelanská, Tovární, Krátká, Trávník, Máchova, Tyršova, Mahenova, U Školky, Na Vyhlídce, Za Radnicí, Nádražní, Za Špicí, náměstí Hrdinů, Zlechovská, Nerudova

Vedení města a jeho zmocnění pracovníci se kauzou, kterou přinesly sdělovací prostředky, začalo neprodleně zabývat ihned po jejím zveřejnění. Nejprve byly ověřeny informace ze sdělovacích prostředků u primátora Frýdku-Místku Mgr. Michala Pobuckého, DiS, který nám potvrdil několik základních informací. S ohledem, že celý případ byl prošetřován, nechtěl být příliš konkrétní. Potvrdil, že výběrové řízení na odvoz a likvidaci blíže nespecifikovaných odpadů vyhrála firma Aquatech, která má pobočku v Uherském Hradišti. »

Vydáno: čtvrtek, 24.01.2019 v 08:46 SEČ (24.01.2019 v 07:46 UTC) Pro území:
Zlínský kraj

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic
PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Brno / Martan NNNN

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb