Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • Žádné připravované události
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
Sčítání 2021

Staroměstské noviny


Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval panu Josefu Bazalovi za dlouholetou úspěšnou spolupráci ve vedení města. Všichni víte, že zastával funkci nejvyššího představitele místní samosprávy – starosty našeho města.
Do komunální politiky jsem vstoupil roku 2006, kdy jsem byl zvolen do Zastupitelstva města Starého Města. Josef Bazala tenkrát dokončoval volební období ve funkci místostarosty a následně byl – i mým hlasem – zvolen starostou města. I přesto, že jsem začínal jako opoziční zastupitel, vnitřně jsem cítil, že je to správná volba. »


Nelehké rozhodnutí musel učinit dosluhující starosta Starého Města Josef Bazala. V říjnových volbách byl zvolen do Senátu Parlamentu České republiky, a protože nesouhlasí se souběžným vykonáváním funkcí, rozhodl se vzdát funkce starosty Starého Města. Po čtrnácti letech tak opouští post nejvyššího představitele města, aby se mohl plně soustředit na výkon funkce senátora.
Své rozhodnutí odeslal všem zastupitelům města s tím, že funkce starosty se vzdává ke dni 17. ledna 2021. Protože ale Staré Město bez starosty být nemůže, bylo na pondělí 18. ledna 2021 svoláno mimořádné zastupitelstvo s jediným bodem, a to volbou nového starosty. »

Informace o výlukových jízdních řádech Českých drah, a.s., na tratích270/330 ve dnech 04.02. -07.02. a 12.02.-14.02.2021.

Letáček s informacemi k očkování pro osoby starší 80 let


K výměně na nejvyšším postu vedení radnice ve Starém Městě došlo v pondělí 18. ledna 2021. Na mimořádném zasedání zastupitelstva, které svolal končící starosta Josef Bazala, vybralo sedmnáct zastupitelů jeho nástupce. Tím se stal stranický kolega a dosavadní místostarosta Kamil Psotka rovněž zastupující KDU-ČSL, která zvítězila ve volbách do obecních zastupitelstev před dvěma lety. Josef Bazala rezignoval na svou funkci starosty po loňském zvolení do Senátu Parlamentu ČR s tím, že by obě funkce nemohl vykonávat na sto procent. „Staré Město si zaslouží starostu, který občanům bude věnovat veškerý možný čas a energii,“ řekl končící starosta Josef Bazala. »


Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy, tentokrát zaměřenou na autobusovou, která by měla cestujícím přinést vyšší komfort cestování. Po spuštění jednotného tarifu na železnici z prosince loňského roku se jedná o další balíček služeb občanům.
Platit bude i nadále kilometrický tarif, který cestující znají již z letošního roku. Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200 novými vozy (z celkových 350). Jednou z hlavních změn je konec Městské hromadné dopravy (MHD) v Uherském Hradišti a okolí, včetně Starého Města. Místo linek MHD budou častěji vyjíždět linky příměstské dopravy a vzniknou některé další, zcela nové autobusové linky. »


Již několik let po sobě se Staré Město umisťuje na špici soutěže v rámci Zlínského kraje, ve sběru vysloužilého elektroodpadu, kterou vyhlašuje se Zlínským krajem společnost Elektrowin. S tímto prvenstvím souvisí i finanční odměna ve výši 20 000 korun, kterou převzal z rukou zástupce Elektrowinu místostarosta Martin Zábranský.
„Ocenění se udělují na základě Dohody o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu ve Zlínském kraji,“ řekl Jan Marxt ze zákaznického oddělení Elektrowin. »


Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme ke konci roku 2020. Na závěr každého roku většina z nás více nebo méně bilancuje, co předchozí období přineslo nebo vzalo. V tuto dobu před rokem jistě nikdo z nás neočekával, jak prožijeme rok následující. Pro řadu lidí to byl dramatický zásah do soukromého i pracovního života. V dění a práci na úrovni města došlo také k řadě neplánovaných zásahů a změn. Kvůli omezujícím opatřením neproběhla řada kulturních i společenských akcí, komise se nemohly pravidelně scházet ke své práci. »


Milí spoluobčané,

kalendářní rok 2020 se chýlí ke svému konci. Věřím, že se už všichni těšíme na blížící se vánoční svátky, abychom alespoň trochu zapomněli na překážky a útrapy, které nám připravil uplynulý rok.

Rok 2020 byl poznamenán mnohými omezeními a hygienickými opatřeními v souvislosti s šířením viru Covid-19. Tato opatření mnohé donutila pracovat z domova, omezila nás na svobodném pohybu, zakázala organizovaný sport a živou kulturu, zavřela provozovny živnostníků, firem a obchodů. Roušky se staly pravidelnou součástí našeho vybavení při odchodu z domovů. »


Vážení spoluobčané,

i na sklonku letošního roku bych se chtěl ohlédnout za uplynulým rokem, který pravděpodobně vejde do historie. Začal bohatou plesovou sezonou a zdálo se, že vše bude pokračovat tak, jak jsme byli zvyklí. Jenže na konci února i Českou republiku zasáhla pandemie SARS-CoV-2. Na základě vládních nařízení, přicházela postupná omezení a výsledkem bylo to, že jsme se nesměli stýkat a všichni jsme museli zůstat doma. Denně jsme slyšeli zprávy o pandemii a strachovali jsme se o své blízké. »

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb