Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)

Author Archives: admin

Od 1.1.2020 je každý majitel psa staršího 3 měsíců povinen psa opatřit čipem. Vzhledem k tomu, že není zaveden jeden centrální registr čipů, je téměř nemožné v současné době podle čipu dohledat majitele psa. Proto městská policie žádá všechny majitele psů ze Starého Města o poskytnutí údajů sloužících k doplnění stávající evidence psů městského úřadu. Občané ve vlastním zájmu a bezplatně mohou tyto údaje poskytnout na e-mail cipovanipsu@staremesto.uh.cz, v písemné podobě na podatelnu (informace) městského úřadu ve Starém Městě, nebo můžete volat na městskou policii 572 416 416 (v době od 8.00 – 14.00 hod.), 602 781 903.
Jedná se o:
– číslo přiděleného čipu
– jméno a příjmení majitele psa
– adresa pobytu psa
– telefonní kontakt na majitele psa

Děkuje velitel městské policie Staré Město Miroslav Nosek.


Letos tančily Kurzy baletu Markovi Víchovi
Každé taneční vystoupení má jisté poslání. Tancovat můžete pro svoji potěchu, pro vítězství, pro potlesk obecenstva nebo třeba pro úspěch… Tanečnice z Kurzů baletu pro dospělé a taneční skupina INARIS ale tancují srdcem a také svým tancem rozdávají to nejcennější, co může každá tanečnice dát. Rozdávají kousek sebe. »


Každé úterý se v naší knihovně ve spolupráci se SVČ KLUBKO schází „čtenářský klub“ skupinka dětí, které baví knihy ale i mnohé další aktivity které pro děti každý týden chystáme.
Že v knihovně rozhodně není nuda děti určitě vědí. Každá schůzka má jiné téma od dětských autorů a jejich knih, přes hraní divadla, práce s PC a online katalogem, děti si zkouší práci nás knihovníků, ale také vyrábíme a tvoříme právě k tématům z knih co zrovna čteme. »


Několik desítek lidí přišlo ve středu 11. prosince 2019 na náměstí Velké Moravy, aby společně zazpívalo šest koled. Akce, kterou po celé republice pořádá Deník, každoročně přiláká ve Starém Městě více a více lidí. Poslední ročník nebyl výjimkou a od 17 hodin si všichni společně za doprovodu Cimbálové muziky Dolinka zazpívali nejznámější koledy. »

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě pořádá dne 1. 2. 2020 v pořadí již 52. tradiční ples “Zimní pohádka“, který se koná ve všech sálech Společensko-kulturního centra od 20.00 hod. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Staroměstská kapela, hudební skupina Trinom a CM Bálešáci. Občerstvení a bohaté tzv. „Hasičské štěstí“ zajištěno.
Předprodej vstupenek s místenkou dne 20. 1. 2020 a dne 27. 1. 2020 v hasičské zbrojnici ve Starém Městě (za zdravotním střediskem) od 18.00 do 20.00 hod.

Srdečně zvou staroměstští hasiči


Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě obdržel nový dopravní automobil. V pátek 8. listopadu 2019 jej převzal od dodavatele starosta města, pan Josef Bazala. Ford Transit Kombi budou dobrovolní hasiči využívat k přepravě většího počtu hasičů k zásahu nebo na sportovní akce, kterých se během roku účastní. »


Slovácké muzeum v pátek 6. prosince za přítomnosti nejvyšších představitelů kraje, Starého Města a stavební firmy slavnostně zahájilo symbolickým poklepáním základního kamene výstavbu nového Cyrilometodějského centra ve Starém Městě. Vedle současného památníku Velké Moravy vznikne do roku 2022 zcela nová budova, která poskytne nejen moderní zázemí archeologickému oddělení Slováckého muzea, ale také tři nové výstavní prostory. »


Všude přítomná vůně svařeného vína, horké medoviny a vánoční atmosféra na každém kroku. Tak vypadal každoroční Vánoční jarmark, který se uskutečnil v neděli 8. prosince 2019 na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Slavnostní akci zahájil svým projevem starosta Josef Bazala společně s místostarosty Martinem Zábranským a Kamilem Psotkou. »


Vážení a milí spoluobčané,

máme zde konec roku, a tak mně dovolte, abych Vás na jeho sklonku pozdravil a jak již bývá zvykem, ohlédnul se zpět za uplynulým rokem 2019.
Myslím, že máme za sebou úspěšný rok a já věřím a doufám, že i pro Vás a Vaše blízké tomu je podobně.
Velmi rád sděluji, že společně s kulturní komisí a Sportovně-kulturním centrem jsme opět pořádali všechny kulturní a společenské události tak, jako v minulém roce. Většinu akcí mohli diváci navštívit zdarma nebo za dobrovolný příspěvek, což není v mnoha městech obvyklé. Právě i za tímto účelem město vyhlásilo na podporu pro spolky dvě kola dotačních titulů v celkovém objemu finančních prostředků 1,7 milionu korun, které podporují činnost spolků v pořádání akcí na našem území. Chci říci, že si jejich práce a aktivit nesmírně vážím.
Díky Fondu rozvoje bydlení jsme zapůjčili finanční prostředky obyvatelům města na obnovu rodinných domů a bytů ve výši 878.000,- Kč. Upravené domy, jejich předzahrádky jsou chloubou města a péče o okolí je naší vizitkou a prioritou. »


Milí spoluobčané,

kalendářní rok 2019 se ubírá ke svému konci a to znamená, že se blíží Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Věřím, že atmosféra tohoto času se všemi tradičními zvyky a rodinnými rituály pohltí každého z nás. Vánoční svátky jsou především obdobím klidu, pohody a také časem upevňování dobrých mezilidských vztahů. Proto Vám přeji, abyste tento čas strávili v kruhu rodiny a přátel. Vždyť na koho jiného se spoléháme v dobách těžkostí než na rodinu a přátele nám nejbližší?

Je to také doba, kdy bilancujeme a hodnotíme, co se nám podařilo a co nikoliv. Je zcela přirozené poučit se z životních chyb a neúspěchů, které nás během roku potkaly, snažit se je napravit či pracovat na jejich odstranění. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb