Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • Žádné připravované události
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
Sčítání 2021

Author Archives: admin


Již v příštím roce by mělo dojít k rozsáhlé rekonstrukci koupaliště ve Starém Městě. Stěny hlavního bazénu budou opraveny a dno zpevněno. Celý bazén bude opatřen novou fólií. Hlavním cílem je zabránění, nebo alespoň minimalizace vysokých ztrát vody, které jsou momentálně způsobeny především poškozenou konstrukcí bazénu. Ten je v provozu a bez větších úprav od roku 1977. »

V týdnu od 1. března 2021 se k očkování mimo skupinu seniorů 80+ připojí registrace osob starších 70 let.
Registrace k očkování se spustí i pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance v regionálním školství. U této skupiny registrace probíhá ve spolupráci s vedením jednotlivých škol.
Co se týká očkování seniorů, nadále bude probíhat přes rezervační systém. Od 1. března 2021 se zapojí do očkování praktičtí lékaři, a to dle domluvy s krajskými koordinátory.
Proto apelujeme na zájemce o očkování, aby se neprodleně informovali u svého praktického lékaře.
V případě potřeby či nejasností kontaktujte sociální pracovnice MěÚ Staré Město (Bc. Irenu Čechalovou a Mgr. Lenku Kuncovou) na telefonu (572 416 442, 572 416 447).


Vlna dva týdny trvajících hlubokých mrazů sevřela i Staré Město. Teploty padající až k mínus 20 stupňům nebyly výjimkou, a tak bylo možné vyrazit na brusle. Každou vodní plochu, která se ve Starém Městě nachází, proto obsadili bruslaři. Všude se během několika minut odhrnula provizorní hřiště a odehrávaly se napínavé souboje. »

S účinností od čtvrtka 25.02.2021 bude přístup na úřad umožněn pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének.
Žádáme občany o používání dezinfekčního prostředku, který je umístěn u vstupu do úřadu a dodržování rozestupů.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Kamil Psotka
starosta

Určitě naše čtenáře napadlo, co knihovnice dělají, když knihovnu zavřou pro veřejnost.
Pravdou je, že i v takové zavřené knihovně se nedá vůbec zahálet, ba dokonce nudit.
Když jsme poprvé knihovnu zavřely, bylo pro nás nepředstavitelné jak fungovat bez čtenářů. »


Zpestření výuky, přiblížení techniky a technických oborů dětem a nabídnout jim zážitek. To je ve stručnosti hlavním cílem projektu mobilního vzdělávání, se kterým přijela na dvůr prvního stupně Základní školy ve Starém Městě společnost VISC. »

Vážení občané,
na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření je provoz Městského úřadu Staré Město upraven takto:

Pondělí 7:30 – 11:30 a 12:00 – 16:30
Úterý neúřední den
Středa 7:30 – 11:30 a 12:00 – 16:30
Čtvrtek neúřední den
Pátek 8:00 – 11:00

V neúřední dny bude přístup na úřad pro veřejnost umožněn na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání. Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Staré Město jsou zveřejněny na webu http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty.
Vstup do úřadu bude v neúřední dny uzavřen. Předem objednaného občana k vyřízení záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.
Příjem veškerých dokumentů od občanů bude prostřednictvím pracoviště podatelny (v případě uzamčení úřadu v neúřední dny je možno zavolat telefonicky na podatelnu tel. 572 416 411), s tím, že bude upřednostňována elektronická komunikace. Žádáme občany, aby úřad pokud možno navštěvovali pouze v úředních hodinách, upřednostňujeme telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.
Přístup na úřad bude umožněn pouze s použitím roušky nebo jiného vhodného prostředku k zakrytí obličeje. Žádáme občany o používání dezinfekčního prostředku, který je umístěn u vstupu do úřadu.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Kamil Psotka
starosta


Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval panu Josefu Bazalovi za dlouholetou úspěšnou spolupráci ve vedení města. Všichni víte, že zastával funkci nejvyššího představitele místní samosprávy – starosty našeho města.
Do komunální politiky jsem vstoupil roku 2006, kdy jsem byl zvolen do Zastupitelstva města Starého Města. Josef Bazala tenkrát dokončoval volební období ve funkci místostarosty a následně byl – i mým hlasem – zvolen starostou města. I přesto, že jsem začínal jako opoziční zastupitel, vnitřně jsem cítil, že je to správná volba. »


Nelehké rozhodnutí musel učinit dosluhující starosta Starého Města Josef Bazala. V říjnových volbách byl zvolen do Senátu Parlamentu České republiky, a protože nesouhlasí se souběžným vykonáváním funkcí, rozhodl se vzdát funkce starosty Starého Města. Po čtrnácti letech tak opouští post nejvyššího představitele města, aby se mohl plně soustředit na výkon funkce senátora.
Své rozhodnutí odeslal všem zastupitelům města s tím, že funkce starosty se vzdává ke dni 17. ledna 2021. Protože ale Staré Město bez starosty být nemůže, bylo na pondělí 18. ledna 2021 svoláno mimořádné zastupitelstvo s jediným bodem, a to volbou nového starosty. »

Informace o výlukových jízdních řádech Českých drah, a.s., na tratích270/330 ve dnech 04.02. -07.02. a 12.02.-14.02.2021.

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb